top of page

Wat is Tera-mai?

Tera Mai is een esotherische school van het denken waar universele initiaties betrokken worden in de heling. De healings worden dus enkel gegeven door ingewijden bij de Tera Mai. Kathleen Ann Milner is houdster van het Tera Mai handelsmerk. Ze deelt dit handelsmerk openlijk en vrijwillig met alle zuiver afgestemde Tera Mai ingewijden, die de Buddha’s Tera Mai normen aanhouden. De rede van dit trade mark is, dat iedereen die deze naam gebruikt verplicht is exact de initiaties op dezelfde manier door te geven zoals Kathleen Milner uitdraagt. Iedereen is er dus zeker van dat hij of zij dezelfde initiaties krijgt.De grote meerderheid van deze Tera Mai ingewijdenen zijn studenten van Tera Mai leraren, die Kathleen nog nooit heeft ontmoet.

Buddha’s Tera Mai normen hebben alleen betrekking op initiaties. Dit verzekert de kwaliteit, zuiverheid en kracht van de helende energie van de Bron naar de ingewijdene. Het is de verantwoordelijkheid van de Tera Mai ingewijdenen om moreel en een voorbeeld te zijn. Tera Mai ingewijdenen integreren de helende energieën en psychisch vermogen, welke zij ontvangen bij Tera Mai initiaties, in hun eigen behandelingen. Deze therapieën bevatten massage therapie, acupunctuur, fysiotherapie, chiropractie, etc. Verpleegkundigen, dokters en ook zakenlui passen helende energie en psychische vermogens, die ze ontvangen bij Tera Mai initiaties, toe in hun werk. Anderen initiëren en leren studenten Tera Mai als een deel van hun eigen praktijk.

Tera-Mai™ Seichem is inclusief: Golden Reiki – het aarde element, Sophie El – het water element, Angelic Light – lucht element en Sakara dat het vuur element vertegenwoordigt.

Gedurende de gehele behandeling ligt u geheel gekleed op de massagetafel. Door diverse handopleggingen wordt getracht alle energiebanen weer in goede balans te brengen en te laten stromen.

De vier elementen zijn essentieel voor ons bestaan en elk element heeft zijn eigen funktiekracht. Een Seichem inwijding brengt je in balans met je aards en hemels bewustzijn. Het versterkt je verbinding met de bron van je ziel, gidsen en engelen.

De vier stromingen.

De effecten van de vier stromingen gelden voor alle levende wezens en worden hieronder omschreven.

Reiki (aarde)

Reiki is verbonden met de stroming aarde, deze energie voelt warm en koud aan, net als de aarde. Sommige mensen denken hierdoor, dat het bij Reiki gaat om energie die van de aarde komt. Dat klopt niet. Reiki komt zoals alle stralen uit de kosmos. Het is een energie die primair het basischakrum helpt te openen. Dit betekent dat Reiki helpt te openen naar liefde voor het leven hier op aarde. Reiki leert de mens dat de liefde ook hier op aarde te vinden is. Dit helpt hen te accepteren om hier op aarde te doen wat nodig is. Reiki werkt op alle niveaus, geestelijk, lichamelijk en emotioneel.

Sakara (vuur)

Sakara is verbonden met de stroming vuur. Het is niemand nog gelukt om de stroming vuur uit te leggen of te verklaren. Dat komt omdat vuur uit de 4e dimensie komt en licht uit de 5e dimensie. Het is zo goed als onmogelijk om verschijnselen uit de 4e en 5e dimensie te verklaren aan de hand van onze beperkte 3 dimensionale kennis. Sakara brengt een regenboog van beschermend licht die de aura omringt. Sakara werkt in de Aura en reinigt de Chakra's, het brandt door blokkades en weerstanden heen die in de fysieke, mentale, emotionele en andere fijnstoffelijke lichamen aanwezig zijn en transformeert ze. Sakara voelt aan als kleine elektrische impulsen die door je handen gaan.

Sophi-El (water)

Sophi-El is verbonden met de stroming water en kan zowel zacht als doortastend zijn, zoals water kan zijn. Sophi-El dringt diep door in het emotionele lichaam om de kern van de verstoring/blokkade te vinden. Sophi-El opent het hart zodat men weer liefde kan ontvangen en weer mededogen kan hebben. Sophi-El in combinatie met de andere stralen van heling zal de personen die ermee behandeld worden het gevoel van vreugde brengen en het gevoel van: "Ik verdien het om gelukkig te zijn".

Angeliclight (lucht/gebied van de Engelen)

Angeliclight is een tweevoudige Straal, die bestaat uit de stroming lucht en het gebied van de Engelen, de Heilige Geest en je Hogere Zelf. De stroming lucht drukt de kwaliteit uit van communicatie. Bij heling wordt de effectiviteit van het derde oog en het keelchakra aanzienlijk verhoogd. Een ander aspect van communicatie is de stem of de kracht van het gesproken woord. Angeliclight verhoogt deze kwaliteit, dat is de reden waarom zij die ingewijd worden in Angeliclight een gedisciplineerde geest moeten hebben en zich bewust moeten zijn van hun woorden.

Voor verder informatie: www.kathleenmilner.com (Engelstalig)

bottom of page